Medlemmar i Sopen 2021

Västkustbor

Magnus Johansson
Reine Patriksson
Åke Niklasson
Mikael Jumark
Jens Forsell
Johan Carlen
Lars Hansson

Ej västkustbor

Gunnar Sventoft
Claes Sventoft
Lars Ryd
Anders Westerling
Peter Nortoft
Jan Ekholm
Ulf Ekholm
Leif Lund
Göran Öhrn
Thomas Hermansson