Protokoll & Stadgar

§§§§

Stadgar

Stadgar – antagna september 1994

Protokoll

Styrelseprotokoll 1994 S.O:P bildades

Årsmötesprotokoll 1994 Första Årsmötet

Årsmötesprotokoll & Minnesanteckningar

Minnesanteckningar 2020 Sopen ( inställd pga Covid-19 )

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar 2016 (Två årsmöten)

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Protokoll 2012

Protokoll 2011

Protokoll 2010

Protokoll 2009

Protokoll 2008

Protokoll 2007

Protokoll 2006

Protokoll 2005

Protokoll 2004

Protokoll 2003

Protokoll 2002

Protokoll 2001

Protokoll 1999

Protokoll 1998

Protiokoll 1996